Japán harcművészet és önvédelem gyerekeknek és felnőtteknek, Budapest, Nagykovácsi. Ju jitsu - Chi ryu Aiki jitsu - Judo - Okinawa Kobudo - Iaido - Sport Ju jitsu - Jiu jitsu

Chi ryu Aiki Ju jitsu

Geido Tao Chi Kihon F. Logó

Chi ryu Aiki Ju jitsu kialakulása

Mi a Chi ryu Aiki Ju jitsu?

Ez egy rendkívül összetett kérdés.A kérdés megválaszolásához szükségünk van a japán harcművészet történelmének az időrendi ismeretére.Az eredeti ju jitsu (vagy jiu jitsu) kialakulása a szamurájok életének évezredeihez kapcsolódik. A ju-jitsu technikái ennek megfelelően a szamuráj kardhasználatot őrzik minden mozdulatban. Aki kicsit ért a japán katana használatához az tudja, hogy ez pontosan mit is jelenet. Ennek megfelelően, aki teljesen meg akarja a ju-jitsu technikáit érteni, annak szinte elengedhetetlen a katana használatának elsajátítása.

1882-ben egy rendkívül tehetséges ju-jitsu mester, Jigoro Kano a ju-jitsuból kiemelte a dobásokat, a földharc technikákat, ezeket rendszerbe foglalta(gokyo) és a japán harcművészetben elsőként oktatási rendszerbe foglalta az eséseket (ukemi wasa). Ezzel a rendszerrel új versenysportot hozott létre, melyet ma judo néven az egész világ ismer, és emberek milliói gyakorolják nap mint nap.

Ám nem csak Jigoro Kano mestert ihlették meg a ju-jitsu technikái. Egy másik mára rendkívül híressé vált alapító mester is élt, aki egyedülálló rendszerét hozta létre a ju-jitsu technikákból kiemelt és továbbfejlesztett mozdulatsoroknak. Az elvezetéseknek hihetetlen magasságokba fejlesztett rendszerének a létrehozásával Ueshiba Morihei megalkotta az aikido stílust. Lényeges része az aikido stílusnak, hogy a pusztakezes elvezetéseken kívül rendkívül sok fegyverhasználattal is találkozhatunk.

A szamurájok legfontosabb fegyvere a katana, melynek használatát legjobban a z iaido rendszere őrizte meg. Az iaido-t több stílus is alkotja, támogatja. A vágások gyakorlásának művészete a seitiai, mely a vágás helyességét és szépségét tanítja meg. Úgy is mondhatnánk, hogy a seitiai a katana használat alapjait adja.

Ezután lehet magasabb szintre emelni a tanulás folyamatát, melynek gyakorlására rengeteg iaido irányzat létezik ma is és halt is ki az évezredek folyamán a Japánban dúló háborúk ideje alatt. A mi szövetségünk (Federation Geido Tao Chi Kihon) keretein belül két ritka irányzatot lehet gyakorolni, melyekből a Hachiman ryu Jissen Batto Jitsu sajátítható el Magyarországon.

A kenjitsu stílus nem más, mint a karddal végzett harc, támadások ellen. Ez azóta létezik, amióta a szamurájokról is tudunk. Tehát a kenjitsu szintén több évezredes múltra tekint vissza.

Japánban létezik egy sziget, melyet úgy tartanak nyilván, mint a japán harcművészetek bölcsőjét. Ez nem más, mint Okinawa szigete. Innen származik az Okinawa Kobudon kívül például az eredetileg okinawate néven űzött stílus, melynek tovább fejlesztésével Funakoshi Gichin mester létrehozta a sotokan karate stílust. Ebből a stílusból számos karate stílus fejlődött ki akár csak az elmúlt 100-150 évben is. Azt azért érdemes tudni, hogy Funakoshi mester katáiban erőteljesen megjelennek az eredeti Okinawate katái.

A történelmi áttekintést természetesen még hosszan folytathatnám, de nem célom a teljes japán harcművészeti történelem teljes leltárba vétele, arra több színvonalas mű született már az elmúlt évek alatt.

Akkor mi is a Chi ryu Aiki-jitsu?

Az oldal tetején tettük fel ezt a kérdést, ami még mindig nincs megválaszolva.

A Chi ryu Aiki-jitsu nem más, mint a fent említett stílusokból Shihan Johnny Bernaschewice által megalkotott stílus, melyben megtalálható a judo dobásai, földharc technikái, a ju-jitsu teljes önvédelmi rendszere, a feszítések, a fojtások, a karate ütés-rúgás rendszere, az aikido elvezetései és fegyverkezelése, valamint a szamuráj világból ránk maradt kardhasználat, az iaido és a kenjitsu.

Ez rendkívül összetett és magas szintű technikai rendszert alkot, mely annak ellenére, hogy hatalmas mennyiségű tudásanyag alkotja, cseppet sem vesztett harcosságából. Létrehozásának alapkérdése, hogy Hogyan csinálták ezt a szamurájok? biztosítja, hogy nem csak egyszerű technikai rendszer lett. A Chi ryu Aiki-jitsu ma is hatékony önvédelmi rendszer, élő harcművészet, mely megállja a helyét az utcai támadásokkal szemben, de akár versenyen is, bár nem ez a fő célunk, hanem a szamurájok fegyverkezelésének és önvédelmi technikáinak minél alaposabb ismerete és minél életszerűbb használatának elsajátítása.

Ez minden gyakorlótól egész életet kíván, mely számomra már életcéllá vált.

Büszke vagyok rá, hogy Magyarországon én lehetek az első mester, aki ennek a rendkívüli harcművészeti stílusnak a mindenki számára történő megismertetésén munkálkodhat Hanshi Sochi Johnny Bernaschewice nagymester személyes tanítványaként.

A Chi ryu embléma jelentése

A logo magyarázata meglehetősen hosszadalmas, ezért célszerű időt szánni rá és figyelmesen elolvasni…

F. Geido-Tao-Chi-Kihon

Gei – művészet, Do – út, Tao – cél, törekvés, Chi – energia, Kihon – alapiskola.

Legyező a bal oldalon – a szél ereje, mozgás, nincs nyugalom

Ju-Jitsu Kanji a jobb oldalon

Jiu lágynnrnJitsu technikann(részletesen lásd a ju-jitsu stílusleírásnál)nn

Kis kör az emblémában

A kis kör a kicsi, közvetlen univerzumot jelöli. Ezek pl. a bolygók, melyeket ismerünk (Plutó, Jupiter, Szaturnusz stb.).

Nagy kör az emblémában

A nagy kör az emblémában, amely körbefogja a kis kört, a végtelen univerzumot jelképezi. Ez alatt az értendő, amit az ember nem képes felkutatni, pl. a csillagok (Nagygöncöl, Kisgöncöl stb.)

Háromszög az embléma körül

A háromszög az embléma körül körülhatárolja az univerzumot, ebben az esetben az emblémánkat. A valóságban ez az univerzum nem behatárolható, mert nem lehet felkutatni. A messzeség ismeretlen.

A háromszög minden technikában megtalálható. Gondoljatok a kéz és kartartásokra.

Három Yin Yang jel az emblémában

A három jel itt a Chi Ryu Aiki Jitsu filozófiáját jelképezi. Azért éppen három, mert egy új elem (nem összetévesztendő az öt alapelemmel!) megalkotásához ebből mindig három szükséges.

Itt pl. azt jelenti: a tűz létrehozásához szükséges oxigén, kő és fa. Ha csak egy is hiányzik a háromból, lehetetlen létrehozni a tüzet. Ilyen módon ez egyénre szabottan is alkalmazható a harcművészetben.

Fogalommagyarázat Yin Yan1

(kínai) Filozófiai fogalom a kínai világszemléletből. Később a legtöbb ázsiai népnél központi lételemmé vált.

Általában

A Yang jele egy hegy napsütötte oldalát jelképezi, míg a Yin az árnyékos oldal. Ez mutatja meg a Yin/Yang szétválaszthatatlanságát és változékonyságát. A körforgás révén jön létre az egész univerzum.

Yin és Yang a Taiji Dao-jának megjelenési formái. Konkrét megjelenési formáik az ég (Yang) és a föld (Yin). Yin-ből és Yang-ból jött létre az öt váltakozó fázis (Wuxing), és ezekből származott az összes többi dolog. Eredetileg a Yin/Yang filozófiát a mondabeli FU XI kínai császár (Kr.e. 2852) alapította és később főleg a daoizmusban tanították.

A Yin/Yang-gal a Dao két őserejét ábrázolják, melyek egymásba fonódó hatásuk által megváltoztatják a látható megjelenési formákat. A Yin/Yang szimbolizálja minden létező dolog ellentétes, egymást mégis mindig kiegészítő pólusait.

Az örök körforgásban ezek az erők hozzák létre a változást, melynek minden alárendelt (Taiji).

Yang jelképezi az univerzum pozitív erőit, a tulajdonságokat mint pl. férfias, tevékeny, világos, erős stb., míg a Yin a negatív elvet juttatja kifejezésre, melybe a tulajdonságok átfordulnak. Ezek az ellentétek – melyeknek alapja a Dao-ban gyökerezik – jelennek meg egyetlen jelen belül, melyet Yin/Yang szimbólumnak (a Taiji oszthatatlan egységének is) neveznek.

Yang szimbólumok a Nap, tűz, sárkány, a vörös szín, Dél, a higany és a páros számok.

Yin szimbólumok a Hold, víz, felhők, tigris, teknős, a fekete szín, Észak, az ólom és a páratlan számok.

A kör jelenti a mindent körülölelő Dao-t. A Yin-t és a Yang-ot két stilizált hal formájában ábrázolják benne, melyek folyvást egymás körül köröznek. A sötét hal a Yin, a világos pedig a Yang. Testükön mindenkor jelen van egy kör az ellentétük színével, ami azt fejezi ki, hogy nem létezik olyan dolog, ami tisztán csak Yin vagy Yang, hanem az egyikben mindig ott van a másik is. Minden véglet a saját ellentéte legerősebb pontján fordul át az ellenkezőjére.

Yin és Yang egy lehetőség, minden megfigyelést egyetlen rendszerbe foglalni. De ez a hozzárendelés semmi esetre sem tekinthető feltétlennek. A kínai orvoslásban pl. az emberi test felső része a Yang, az alsó a Yin. De a has Yin és a hát Yang. A felület, a bőr, megint csak Yang, míg a belsőségek, a szervek Yin. Az ember belső energiájának is egyensúlyban kell lennie a Yin-nel és a Yang-gal, hogy az egészsége biztosítva legyen.

Ha torlódás vagy túlfolyás alakul ki a két pólus valamelyikén, az betegséggel fenyeget. Ez megakadályozható vagy helyreállítható akupunktúra, Qigong, táplálkozásterápia (Changming), gyógynövényes kezelések (Caoyao) stb. által.

A kínai mitológia szerint a Dao-ban először a Yang keletkezett, mely aztán megváltozott a legvégső végletekig, ezáltal megteremtve a Yin létezésének lehetőségét. Ez a folyamat most fordított utat jár be, és ezen változásoknak az örök ritmusában keletkeznek és tűnnek el a Természet megjelenési formái. Az örök változáson kívül nincs semmi, ami állandó. Ezért ez a „semmi” (Wuji) minden dolog eredete. A Yin/Yang tanítását írásos formában először a Yijing (A változások könyve) említi, amely talán a Kr.e. 12. században keletkezett. Aztán LAOZI tért vissza hozzá ismét a Daodejing-ben, mely elsőként magyarázta a történelem során a világ összefüggéseit „isteni tanok” nélkül. Ebben a Dao a „nem létező”, melynek befolyása a természet változására éppen a „nem hatás” (Wuwei) révén figyelhető meg. Yin és Yang mindketten ellentétes pólusok, melyek kizárólag ellentétes irányultságuk révén hozzák létre azt a mozgást, amely a dolgok folyását meghatározza.

A daoizmus központi fogalmai: Dao (világtörvény), Yin/Yang (a hatóerők), Wuwei (nem cselekvés) és De (életerő). Ezek jelentős mértékben befolyásolták a Chan-Buddhizmust, amely a maga részéről erőteljesen rányomta bélyegét a Bushido-ra Japánban.

Jelentés

Az örök változás törvénye (Yin/Yang) az ázsiai gondolkodásmód központi elemévé vált. Egyetlen egyén sem mindig ugyanaz. Az egyetlen állandó benne az örök változás, azzá válni, ahová ez tendál. Az alakulás által kiváltott bizonytalanság, ami az éretlen embert nyugtalanítja, pontosan az, ami a daoistáknak bizonyságot ad. A hit a változásban (amelyet úgysem lehet megállítani) formálja a szellemet, amely alkalmazkodik, és ezáltal engedelmeskedik a természetes rend törvényeinek. Az emberi értelem ennek a változása és tökéletesedése, mert az élet állandó előrelépések sora a változásba, mely csak akkor leli meg a harmóniát, ha ellenszegülés nélkül benne foglaltatik ebben a mindent körülvevő elvben. A harcművészetekre is nagy hatást gyakorolt a Yin/Yang elmélete. A Tajiquan-ban pl. a két ellentétes szimbólummal így írják le a mozgásokat:

· Yang – előre menni, előre lökni, támadás, visszaütés, terheletlen mozgó láb, felemelt vagy elöl tartott kéz.

· Yin – visszavonulni, hátra húzódni, védekezés, kitérés, kéz leengedése, terhelt passzív láb, hátul tartott kéz.

Yin és Yang leírja a ki- és belégzés váltakozását, az aktivitás és passzivitás folyamát, a kemény és a lágy váltakozását. A Yang jelenti az aktív testi munkát a technikákban és a harci erő kifejlesztését. A Yin a mozgásban és a beállásokban (Kamae) belső nyugalmat és szenvtelenséget jelent. Így képez Yin és Yang harmonikus interakciót mozgás és meditáció között. Egyidejűleg jelenti Yang a szellemi spirituális dolgokat, míg Yin az anyagot szimbolizálja.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...